Get Adobe Flash player

Moduł III. Doskonalenie umiejętności motywowania pracowników

Grupy docelowe

 • kadra menedżerska, koordynatorzy

Formalne wymogi uczestnictwa

 • zalecane wcześniejsze szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

CELE

 • wyposażenie w wiedzę dotyczącą istoty i mechanizmów motywowania pracowników w ramach procesu zarządzania kadrami,
 • poznanie obszarów warunkujących procesy motywacyjne,
 • poznanie technik umożliwiających diagnozowanie i podwyższanie poziomu motywacji pracowników,
  • kształcenie umiejętności wykorzystania dynamiki grupy do podnoszenia poziomu motywacji indywidualnej i grupowej.

Obszar zastosowania wiedzy i umiejętności

 • wszelkie formy oddziaływania na współpracowników

Opis zawartości programu

 • Motywowanie – sztuka czy metoda?
 • Materialne i niematerialne czynniki kształtowania motywacji.
 • Czynniki warunkujące poziom motywacji.
 • Strategia i instrumenty rozwoju pracownika.
 • Integracja pracownika i przełożonego jako kluczowy czynnik kształtowania motywacji we współczesnej organizacji.
  • Instrumenty kształtowania współpracy.

 

Szczegółowy opis zawartości
programu udostępniony zostanie po kontakcie e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Metody realizacji szkoleń

 • warsztaty metodyczne, seminarium, moderacja

Techniki realizacji zajęć

 • gry interpersonalne,
 • zadania grupowe,
 • inscenizacje,
 • studium przypadku,
 • metody moderacyjne,
  • testy samooceny.

Czas trwania

 • 3 dni (28 godzin)

Wielkość grupy

 • do12 osób