Get Adobe Flash player

Realizacja Audytu Kompetencji Społecznych

Grupy docelowe

 • pracownicy reprezentujący różne stanowiska i funkcje w firmie, menedżerowie

Formalne wymogi uczestnictwa

 • brak

CELE

 • ocena poziomu wybranych kompetencji społecznych z zakresu komunikacji interpersonalnej
 • identyfikacja mocnych stron (atutów) i ograniczeń uczestników audytu
 • wskazanie istotnych (koniecznych) obszarów i sposobów dalszego rozwoju kompetencji społecznych

Opis zawartości programu

Proponowana struktura audytu

 1. .Wystąpienie prezentacyjne na wybrany (ustalony wcześtemat
 2. Umiejętność identyfikowania i rozwiązania problemu praktycznego
 3. Wystąpienie perswazyjne
 4. Wystąpienie okolicznościowe
 5. Rozwiązanie sytuacji negocjacyjnej
 6. Rozwiązanie sytuacji konfliktowej
 7. Test oceny zachowań naturalnych DISG
 8. Test identyfikacji najlepszej roli w zespole
 9. Identyfikacja preferencji zawodowych

Techniki realizacji zajęć

 • wystąpienia, test, wywiad indywidualny, zadania indywidualne i grupowe

Czas trwania

 • 2 - 3 dni (do ustalenia)

Wielkość grupy

 • do 10 osób