Get Adobe Flash player

Oferta szkoleń Akademii Prezentacji

Przedstawiona oferta odzwierciedla koncepcję budowania „Organizacji uczącej się”[1]. Jest oparta o doskonalenie wiedzy i umiejętności w obszarach: mistrzostwa osobistego, zespołowego uczenia się, budowania wspólnej wizji i rozwijania współpracy oraz integracji wewnętrznej grup i zespołów.

Nowa struktura oferty

I. Szkolenia uniwersalne

a) Mistrzostwo osobiste

Warsztaty

1. Kształcenie osobowości w rozwoju współczesnych kompetencji społecznych

2. Strategia Prezentacji

3. Retoryka w dyskusji i prezentacji

4. Prowadzenie negocjacji

5. Doskonalenie asertywności

6. Zarządzanie czasem

7. Kierowanie grupą projektową

Trening

8. Trening wystąpień publicznych

 

b) Zespołowe uczenie się

Warsztaty

1. Doskonalenie komunikacji otwartej w grupie

2. Moderacja – metodyka grupowego rozwiązywania problemów

 

II. Szkolenia zaawansowane – dedykowane dla Kadry Menedżerskiej

a) Mistrzostwo osobiste

Treningi

1. Trening Menedżerski w zakresie kompetencji społecznych

Moduł I - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Moduł II - Procesy optymalizacyjne w organizacji (PCD, KVP, Kaizen, BPI)

Moduł III - Doskonalenie umiejętności motywowania pracowników

Moduł IV - Doskonalenie umiejętności decyzyjnych menedżera

2. Prowadzenie rozmów związanych z rozwojem osobistym pracowników

3. Zarządzanie wiedzą w organizacjach poprzez pracę grupową i zarządzanie pomysłami

 

b) Zespołowe uczenie się

Warsztaty

1. Budowanie i rozwijanie zespołów

Treningi

2. Doskonalenie pracy grupowej

 

c) Doskonalenie współpracy i integracji w firmie

Warsztaty

1. System EIQ (System wydajności i utrzymania personelu)

 

III. Szkolenia i projekty specjalne

1. Rozwiązywanie aktualnych problemów w firmie

2. Realizacja Audytu Kompetencji Społecznych

3. Przygotowanie Audytu Menedżerskiego

4. Realizacja Audytu Menedżerskiego

5. Warsztaty integracyjne

6. Coaching zespołowy


[1] wg koncepcji P. Senge