Get Adobe Flash player

Odmienność oferty

  • Realizacja zająć poprzez autorskie ujęcie szkoleń i wykorzystanie najnowszej metodologii nauk systemowych w tym prakseologii.
  • Wykorzystanie paradygmatu „Organizacji uczącej się” P. Senge’a
  • Zastosowanie wiedzy z zakresu teorii treningu sportowego (coaching theory) co wynika z najnowszych tendencji nauk organizacji i zarządzania.
  • Wykorzystanie nowatorskiego systemu szkolenia DISG (DISK) Training realizowanego w wielu znanych firmach na całym świecie.