Get Adobe Flash player

Założenia oferty

Wartości dla uczestnika szkoleń

  • Koncentracja na rozwijaniu sprawności społecznej pracowników różnych organizacji.
  • Przyjęcie efektywnościowej orientacji w działaniach indywidualnych i zespołowych.
  • Budowanie postawy i motywacji do ustawicznego kształcenia i rozwoju.