Get Adobe Flash player

Stali współpracownicy

Aneta Stosik

 • absolwentka specjalności menedżerskiej AWF we Wrocławiu,
 • doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
 • działalność menedżerska w firmie o profilu medycznym,
 • wieloletnie doświadczenie w działalności akademickiej, biznesowej konsultingowej.

Obszar zainteresowań i aktywności zawodowej obejmuje: budowanie i rozwijanie zespołów, grupowe rozwiązywanie problemów, komunikację otwartą organizacji, zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji. Autorka wielu publikacji z zakresu problematyki menedżerskiej.

 

Piotr Głowicki

 • dr nauk o kulturze fizycznej
 • audytor Audytów Menedżerskich w ramach koncernu Volkswagen GmbH,
 • absolwent Kent Institute of Business and Technology w Sydney na kierunkach Zarządzanie i Marketing,
 • wykładowca akademicki,
 • adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej i Mediów na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Uzyskał dyplomy Certificate III in Management i Certificate III in Marketing. Zainteresowania naukowe i doświadczenia obejmują problematykę: komunikacji społecznej, pracy grupowej, zarządzania, systemów informatycznych, nauczania zdalnego i uczenia się (w tym e-learning i blended learning) oraz technologii multimedialnych.

 

Katarzyna Gajek

 • komunikolog, absolwentka Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Nauk Politycznych Uniwersytetu Aix-en-Provence we Francji,
 • doktor Nauk Pedagogicznych,
 • wykładowca akademicki, kilkuletnie doświadczenie dziennikarskie i konsultingowe.

Zainteresowania i aktywność zawodowa koncentrują się wokół zagadnień komunikowania interpersonalnego, autoprezentacji, prezentacji, psychologicznych aspektów interakcji międzyludzkich i komunikowania międzykulturowego. Autorka kilku prac z wyżej wymienionej problematyki.

 

Anna Kaczmarek

 • psycholog kliniczny,
 • doktorant w Zakładzie Komunikacji Społecznej i Mediów na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zainteresowania i doświadczenie koncentrują się na zagadnieniach pracy grupowej, budowania zespołów i oceny potencjału pracowników.

 

Anetta Pereświet- Sołtan

Psycholog społeczny i pedagog, tutor akademicki, trener biznesu, coach. Adiunkt Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. W ramach zajęć prowadzi ćwiczenia, treningi, wykłady i seminaria (monograficzne oraz licencjackie), realizując m.in. takie przedmioty jak psychologia organizacji i zarządzania, trening komunikacji interpersonalnej, trening umiejętności trenerskich. Posiada bardzo duże doświadczenie w szkoleniu grupowym kadry menedżerskiej różnych szczebli, a także w pracy indywidualnej (coaching). Jako coach pracowała  lub pracuje m. in. z menedżerami następujących Firm: Impel SA, Ernst&Young, Gigaset Communication, TVP SA.

Autorka kilkunastu artykułów naukowych, komentator wydarzeń społecznych w mediach (głównie TVN, a także TVP oraz Polskie Radio Wrocław, RMF, Radio Zet, Gazeta Wrocławska).

 

Michał Flieger

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Adiunkt na w Katedrze Nauk Ekonomicznych, Wydziału Prawa – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wykładowca i trener zakresu zarządzania i ekonomii. Realizator wielu projektów z zakresu marketingu i zarządzania w organizacjach i przedsiębiorstwach, a także projektów związanych z pozyskiwaniem funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla firm prywatnych.

 

Adam Stępień

Specjalista – technolog w zakresie przygotowania materiałów szkoleniowych i technologii informacyjnych.

 

Daria Rabenda

Animator Kultury w zakresie form teatralnych i tanecznych. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Trener tańca nowoczesnego.

 

Katarzyna Torzyńska

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Absolwentka podyplomowych studiów technik relaksacyjnych. Animator w zakresie form ekspresji ruchowej i relaksacji.

 

Partnerzy Akademii Prezentacji

 • Prof. Andrzej Drzycimski – Gdańsk
 • Prof. Kazimierz Perechuda - Wrocław
 • Thomas Eberwein– Niemcy
 • Lidia Buksak – Gdańsk
 • Gerald Abramczyk – Warszawa
 • Sven Axel Troll – Niemcy
 • Dr Friedbert Gay – Persolog GmbH, Niemcy

 {backbutton}

Informacje o twórcy i właścicielu firmy

Gabriel Łasiński - prof. zw. dr hab. - prakseolog

Wykształcenie i specjalności

 • studia z zakresu: Nauk o Sporcie, Prakseologii, Zarządzania Strategicznego, Metodologii Badań Naukowych,
 • specjalności: teoria sportu, komunikacja społeczna, prakseologiczna teoria działania, systemowe metody usprawniania pracy.

 GL06

 

Aktualna działalność

 • profesor w AWF Wrocław – Kierownik Katedry Komunikacji i Zarządzania w Sporcie i Zakładu Komunikacji Społecznej i Mediów,
 • twórca, wykładowca i właściciel Akademii Prezentacji,
 • profesor w Studium Marketingu Politycznego i Medialnego - Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie,
 • wykładowca Volkswagen Bildungsinstitut GmbH,
 • wykładowca i doradca Volkswagen Motor Polska i Volkswagen Poznań, Sitech Sp. z o.o., Servier Polska, SECO/WARWICK S.A., Glaxo SmithKline, Fresh Logistics Sp. z o.o.(Grupa Raben),
 • partner Persolog GmbH Remchingen,
 • organizator szkoleń dla wielu firm międzynarodowych i krajowych,
 • licencjonowany trener i doradca systemu szkolenia „DISG Training”, („Lizenzierter DISG Trainer”),
 • koordynator audytów menedżerskich
 • członek niemieckiego „Medien Club”,
 • członek Towarzystwa Naukowego Prakseologii,
 • członek Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych,
 • członek Zespołu Doradców i Specjalistów „Komunikatorzy”.

 

Zakres działalności naukowej i szkoleniowej

 • organizator i uczestnik wielu sympozjów krajowych i międzynarodowych,
 • autor licznych publikacji oraz monografii i opracowań zwartych m.in. z zakresu teorii sportu, prakseologii, komunikacji społecznej,
 • kierownik kilku projektów badawczych w zakresie sprawności zarządzania organizacją oraz komunikacji interpersonalnej i grupowej,
 • autor podręczników m.in. „Sztuka Prezentacji”, „Grupowe rozwiązywanie problemów w organizacji – moderacje w praktyce”,
 • organizator kilkuset seminariów, konferencji, prezentacji, warsztatów i treningów kierowniczych dla menedżerów, dyrektorów, nauczycieli, specjalistów, studentów, kadry administracji państwowej i samorządowej.

 

Wyżej wymienione formy szkoleniowe autor realizuje poprzez warsztaty, treningi, seminaria, konferencje, konsultacje i coaching.

{backbutton}

Lista referencyjna – wybrane pozycje

 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Zarządzania w Sopocie
 • DE DIETRICH Polska Sp. z o.o.
 • Egis Polska Sp. z o.o.
 • Elektrociepłownia „Kraków” S.A.
 • Fresh Logistics Sp. z o.o.
 • FORTE SERWIS Sp. z o.o.
 • Generali TU S.A
 • Generali Życie TU S.A
 • GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
 • Instytut Zarządzania w Warszawie
 • Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o.
 • OPTIMUS S.A.
 • Panopa Logistic Polska Sp. z o.o.
 • Państwowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu
 • Politechnika Wrocławska. Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
 • SECO/WARWICK S.A.
 • SERVIER Polska Sp. z o.o.
 • Sitech Sp. z o.o.
 • Steinhoff GmbH.
 • Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Gnieźnie
 • Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu - Zakład Technologii Kształcenia
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański - Ośrodek Badań Integracji Europejskiej
 • VOLKSWAGENBildungsinstitut GmbH
 • VOLKSWAGEN Motor Polska Sp. z o.o.
 • VOLKSWAGEN Poznań Sp. z o.o.
 • VOSS Automotive Polska Sp. z o.o.
 • VULCAN Sp. z o.o.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
 • Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska "Milenium"
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Prawa w Warszawie – Podyplomowe Studium Marketingu Politycznego i Medialnego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu

{backbutton}

 

 

Stała, wieloletnia współpraca

 

 1. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 2. Egis Polska Sp. z o.o.
 3. Fresh Logistics Sp. z o.o./GRUPA RABEN/
 4. Gestamp Polska Sp. z o.o.
 5. GlaxoSmithKline (GSK) Polska
 6. MAN TRUCK & BUS Polska Sp. z o.o.
 7. Prsolog GmbH - Remchingen
 8. Politechnika Wrocławska. Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
 9. SECO-WARWICK S.A.
 10.  SERVIER Polska Sp. z o.o.
 11.  Sitech Sp. z o.o.
 12.  Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Gnieźnie
 13.  Panopa Logistics Polska Sp. z o.o.
 14.  Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu - Zakład Technologii Kształcenia
 15.  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 16.  Volkswagen Bildungsinstitut GmbH
 17.  VOLKSWAGEN Motor Polska Sp. z o.o.
 18.  VOLKSWAGEN Poznań Sp. z o.o.

{backbutton}

Informacje o firmie

Akademia Prezentacji realizuje autorski program skierowany do osób, grup i organizacji pragnących rozwijać swoje kompetencje społeczne (sprawność społeczną) związane z  doskonaleniem umiejętności komunikowania (prezentacji, autoprezentacji), budowania i rozwijania zespołów, pracy grupowej, zarządzania czasem i zarządzania własnym rozwojem. Szczególną wartością dla uczestnika szkoleń jest nabywanie umiejętności osiągania wysokiej skuteczności działań indywidualnych i zespołowych oraz budowanie przekonania i motywacji do ustawicznego kształcenia i rozwoju.

Czytaj więcej...

Założenia oferty

Wartości dla uczestnika szkoleń

 • Koncentracja na rozwijaniu sprawności społecznej pracowników różnych organizacji.
 • Przyjęcie efektywnościowej orientacji w działaniach indywidualnych i zespołowych.
 • Budowanie postawy i motywacji do ustawicznego kształcenia i rozwoju.