Get Adobe Flash player

Informacje o firmie

Zajęcia realizowane są poprzez autorskie ujęcie szkoleń i wykorzystanie najnowszej metodologii nauk systemowych, w tym prakseologii. Stosujemy także wiedzę  z zakresu teorii treningu sportowego (coaching theory), co wynika z najnowszych tendencji nauk organizacji i zarządzania. Podstawą metodyki szkoleń jest amerykański, nowatorski system szkolenia DISG Training realizowany w wielu znanych firmach na całym świecie.

 

Współpracujemy z europejskim partnerem systemu DISG Training – niemiecką firmą Persolog GmbH z Remchingen. Posiadamy uprawnienia licencjonowanych trenerów i doradców tego systemu w Polsce1. System DISG posiada znakomicie rozbudowane narzędzia umożliwiające identyfikację potencjału pracowników, rozwój pracowników i podnoszenie efektywności zespołów (więcej informacji strona internetowa www.ap-szkolenia.com.pl).

Nowatorstwem jest realizacja zajęć w oparciu o identyfikację profili zachowań i preferencji zawodowych uczestników szkoleń. Umożliwia to określenie wskazań do indywidualnych ścieżek zawodowego rozwoju, określenie szczególnie korzystnych, innowacyjnych ról spełnianych w zespole oraz przyjęcie założeń strategii samorozwoju człowieka jako naczelnej wykładni merytorycznej prowadzonych zajęć. Wykorzystujemy najnowsze media prezentacyjne w celu ułatwienia zrozumienia podawanych treści i uatrakcyjnienia formy zajęć. Opieramy się na testach, zadaniach, projektach i inscenizacjach aktywizujących uczestników i stymulujących budowanie wysokiej motywacji. Jesteśmy autorami publikacji zwartych dotyczących kompetencji społecznych, uczestniczymy w naukowych konferencjach krajowych i zagranicznych.

Staramy się łączyć najnowszą wiedzę z praktyką organizacyjno-zarządczą. Między innymiod trzynastu latjesteśmy strategicznie związani z Volkswagen AG. W fabrykach Volkswagen Motor Polska, Volkswagen Poznań, Sitech Polska, MAN TRUCK&BUS Polska i współpracującymi z koncernem VW AG – hiszpańską firmą Gestamp i niemiecką Panopa Polska przeprowadziliśmy ok. 700 warsztatów szkoleniowych. Ważna jest także nasza wieloletnia stała współpraca z firmami SECO-WARWICK S.A.,  Fresh Logistics  /Grupa RABEN/, Servier, Glaxo SmithKline oraz Egis. Warto wspomnieć także o realizacji projektów szkoleniowych w ramach EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego).

Niezależnie od programowych warsztatów realizujemy specjalnie zamówione warsztaty szkoleniowe o charakterze decyzyjnym i integracyjnym.

Istotnym elementem działalności Akademii Prezentacji jest współpraca z instytucjami i ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą.1 w Polsce za zgodą autorów wprowadzono akronim DISK

{backbutton}