Get Adobe Flash player

Informacje o firmie

Akademia Prezentacji realizuje autorski program skierowany do osób, grup i organizacji pragnących rozwijać swoje kompetencje społeczne (sprawność społeczną) związane z  doskonaleniem umiejętności komunikowania (prezentacji, autoprezentacji), budowania i rozwijania zespołów, pracy grupowej, zarządzania czasem i zarządzania własnym rozwojem. Szczególną wartością dla uczestnika szkoleń jest nabywanie umiejętności osiągania wysokiej skuteczności działań indywidualnych i zespołowych oraz budowanie przekonania i motywacji do ustawicznego kształcenia i rozwoju.

Czytaj więcej...

Założenia oferty

Wartości dla uczestnika szkoleń

 • Koncentracja na rozwijaniu sprawności społecznej pracowników różnych organizacji.
 • Przyjęcie efektywnościowej orientacji w działaniach indywidualnych i zespołowych.
 • Budowanie postawy i motywacji do ustawicznego kształcenia i rozwoju.

   

Odmienność oferty

 • Realizacja zająć poprzez autorskie ujęcie szkoleń i wykorzystanie najnowszej metodologii nauk systemowych w tym prakseologii.
 • Wykorzystanie paradygmatu „Organizacji uczącej się” P. Senge’a
 • Zastosowanie wiedzy z zakresu teorii treningu sportowego (coaching theory) co wynika z najnowszych tendencji nauk organizacji i zarządzania.
 • Wykorzystanie nowatorskiego systemu szkolenia DISG (DISK) Training realizowanego w wielu znanych firmach na całym świecie.

   

Polecamy i promujemy

autorską książkę "Rozwiązywanie problemów w organizacji - moderacje w praktyce" poświęconej efektywnej pracy grupowej opartej o techniki heurystyczne. 

ksiazka

Możliwe formy współpracy

 • Analiza kompetencji i potencjału
 • Kształcenie ustawiczne
 • Praca grupowa
 • Projekty
 • Wspomaganie rozwoju indywidualnego i zespołowego
 • Audyty menedżerskie

Czytaj więcej...

DISG Trainer

disg trainer